Kalifiye elemanlarımız
sizin için var.

Elemanlarımız uzmanlık alanlarındaki yeterliliklerini yıllar boyunca çalışarak ve sürekli eğitim görerek elde etmişlerdir.

Yasalara uygun, ekonomik açıdan
uygun ve kalıcı çözümler üzerine odaklanırız:

İmisyon güvenliği

 

 • Federal imisyon güvenliği kanunu – (BimSchG) ve talimatnameler.
 • Sanayi emisyonlar hakkında 2010/75/EU RL

İş sağlığı ve güvenliği

 • İş güvenliği kanunu – Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ve talimatnameler
 • Asbest yönlendirmesi, tekniksel kurallar, meslek sendikası kuralları

Tehlikeli madde taşımacılığı

 • ADR/RID    kara yolu ve demiryolu;
 • IMDG/IMO deniz yolu
 • Kara yolu, demiryolu ve deniz yolu için Tehlikeli madde talimatnamesi (GGVSEB)

Atık

 • Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi
 • 2008/98/AT     “Atık Çerçeve Direktifi”
 • REGULATION (EC) No 1013/2006 on shipments of waste Atıkların taşınması üzerinde (AT)1013/2006 topluluk tüzüğü
 • KrWG Döngüsel iktisat kanunu

Hammaddeler ve kimyasal maddeler

 • OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi, OECD, 2011 baskısı.
 • İş ve insan hakları için yol gösterici ilkeler: Birleşmiş Milletlerin “Koruma, Saygı, ve Çare” çerçevesinin uygulanması,
 • Dodd-Frank Wall Street Reform ve Tüketiciyi Koruma Yasası
 • Cıva üzerinde Minamata Anlaşması
 • Çatışma ve yüksek riskli bölgelerden kalay, tantal, volfram, bunların cevherleri ve altının sendika ithalatçılarının tedarik zincirinde yerine getirmesi gereken özen yükümlülüklerini belirleyen AB 2017/821
 • Cıva üzerinde (AB) No. 2017/852 topluluk tüzüğü
 • Tehlikeli kimyasal maddelerin ihracat ve ithalatı üzerinde (AB) No. 649/2012 topluluk tüzüğü
 • (AT)1907/2006 topluluk tüzüğü Kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, izin alması ve kısıtlanması.

© Copyright - Argentum Vivum Solutions GmbH | Webdesign Hamburg